Stor fin plads. Pladsen ligger rigtig godt i læ, omgivet af store træer.

For at finde pladsen, kan du se kort her under ved at følge linket. / To find the place you can see the map below by following the link.

(GÅ TIL KORT HER) (CLICK TO SEE MAP)

Faciliteter

  • Brænde / Firewood
  • Gratis telt plads / Free camp area for tents
  • Gratis Shelter  / Free shelter
  • Toilet
  • Vand / drinking Water
  • Bord/bænkesæt / Picnic Table
  • Skraldespande / Trash can

Pladstype

Pladsen er en start/stop plads. / The place is a starting and stoping point.

Rutebeskrivelse / Route descriptions

Følg Hodsagervej og drej ned ved nr. 62. (Ved skiltet til Galleri Storå) Følg grusvejen.
Når den deler sig, skal man følge vejen til højre ad grusvej. Ca. 200 m henne drejer du. Der er markeret med små træpæle, som viser jer vejen.

Venligst BEMÆRK at Yllebjerg bakkeø INTET har med kanoplads at gøre: Den ligger ca. 2 km FØR kanopladsen.)

 Follow Hodsagervej and turn down at number 62. (by Galleri Storå) Follow the gravel road.


When it divides, follow the road to the right along the gravel road. around 200m turn her Down. There are small wooden piles with signs indicating the road.
Please note that Yllebjerg bakkeø has NOTHING TO DO with this place, it is located approx. 2 km before the canoe place.)

Næste Plads / Distance to next rest area

Tvis Kloster Kanoplads (Tvis bro) 15 km, ca. 2,5 times sejlads. / 15 km expected  2½  hour paddling.

Koordinat for Yllebjerg pladsen:

WGS84 decimal (lat, lon)/ 56.322644, 8.809597